RasSPIELRAUM a Kateřina Szymanski: UNDER THE SURFACE

work in progress | mezioborové performance
12. 7. 2022
20:00
Studio Alta | Invalidovna > západní křídlo

RasSPIELRAUM a Kateřina Szymanski: UNDER THE SURFACE

Projekt Under The Surface/ras Spielraum&Collective Waves reflektuje problematiku povrchové těžby a k ní přidružená témata. Zaměřuje se především na současný stav post-těžební krajiny – přírodní i společenské, na kapitalistické vzorce chování jednotlivců i společenství, bez jejichž proměny pozitivního obratu, v oblasti životního prostředí, nedosáhneme. Vědeckých důkazů, jako důvod pro podstatnou a nutnou změnu, je v současné době dostatek. V tomto ohledu již není třeba nic dokazovat. Na časové ose nám to tak moc nevychází. Se ztrátou víry ve změnu v ten správný čas můžeme(?) ještě snít a přát si navzdory skutečnostem.

Potřebujeme obecnou shodu v hodnotovém kódu, který ovlivní budoucí podobu života na zemi.

Kateřina Szymanski a Kristýna Svobodová experimentují mezi obory umění a vědy.

Tělo jako mapa pohyblivých struktur dává informace o jeho stavu a prostředí, ve kterém se nachází. Ve work in progress performance kolektiv uvádí do vzájemnosti tělo a technologii programovacího jazyka ,,R“, který je prostředím určeným pro statistickou analýzu dat – jejich grafické zobrazení nebo zvukový přepis. Tento nástroj je běžně využíván v řadě oblastí statistiky. Svobodová a Szymanski sledují skrz měřítko ,,tělo-kód“ paralely mezi disciplínami/ životem/krajinou/rostlinným a živočišným prostředím.

TVŮRČÍ TÝM:

Kolektiv: Kristýna Svobodová a  Kateřina Szymanski

Projekt vzniká s podporou: Česko-německého fondu budoucnosti, Studia ALTA, Festivalu Nultý bod a Bazaar