Dům výzkumu

skupinová performance
12. 7. 2022
18:00 - 19:30
Studio ALTA | Invalidovna > západní křídlo
Dům výzkumu

Dům výzkumu

#anto_nie Bernardová #Janaína Moraes #Joana Simōes #Mária Ševčíková >

DŮM VÝZKUMU si můžeme představit jako laboratoř či studovnu. Dveře domu výzkumu se otevírají čtyřem umělkyním přicházejícím z rozdílných kontextů, aby v jeho místnostech mohly nerušeně pracovat a zároveň sdílet své otázky a myšlenky mezi sebou navzájem. Individuální zájmy se tak proplétají v kolektivních momentech, kde mají možnost nalézt vzájemnou oporu i usměrnění.

V závěrečný den rezidence otevřou umělkyně Dům výzkumu pro publikum, nabídnou vhled do svých individuálních pracovních procesů a stanou se hostitelkami sdílené situace.

Umělkyně: anto_nie Bernardová, Janaína Moraes, Joana Simōes, Mária Ševčíková
Kurátor: Petr Dlouhý

#anto_nie Bernardová, umělkyně a facilitátorka, vychází z angažovaného, queer aktivistického prostředí. Ve své práci hledá a zkouší různé přístupy k tomu, co lze považovat za projevy péče, od drbů (gossips) přes praxe kolektivní odolnosti po bylinkářství. Ty se manifestiují jak v přímé, aktivistické praxi, tak ve vytváření komunitních nefyzických prostor za využití herních enginů, imerzivního zvuku či textu.

https://www.instagram.com/elektricka.jednotka/

#Janaína Moraes, původem brazilská choreografka nyní žijící na Novém Zélandu, se svou praxí ptá, jak skrze pohyb obsáhnout jinakosti (otherness). Východiskem pro možné odpovědi je zkoumání vztahu mezi hostitelkou a hostkou (host-guest) a jejich transformace do kompozičních postupů a choreografiíi i do specifických, pohostinných, událostí. Ty jsou rámovány myšlenkami a strategiemi pobývání (residing) a pozývání (inviting). 

https://www.janainamoraes.com/

#Joana Simōes je portugalská tanečnice a choreografka, která od roku 2019 studuje a aktivně tvoří v Praze. Její umělecký záměr se zhmotňuje jako most mezi fyzikalitou a přemýšlivostí. Jeho překročení pak odemyká významy, které můžeme nahlédnout skrze tělo, a strategie, jak komunikovat všechny zvláštní příběhy našich životů. 

https://joanasjmoes.wixsite.com/portfolio

#Mária Ševčíková se pohybuje v oblasti autorské tvorby. Jako herečka, scénáristka a performerka působí v řadě nezávislých divadelních projektů, jako básnířka a organizátorka je pak nedílnou součástí platformy Slam Poetry SK. Její praxi tvoří krom komplexního světa uchopovaného skrze sevřený text a jevištní jazyk i neustálé skoky (formální i tematické) do neznáma, které umožňují vystoupit z již zažitých kolejí a poodkrývat jiné, skryté světy. 

https://www.instagram.com/betonove.dievca/