Workshopy

PERFORMING ARTS FOR THE FUTURE 2017


První kolo přihlášek: 

Uzávěrka 5. června 2017              

3000,- KČ / účast na workshopovém týdnu Skupina 1 + volný vstup na všechny představení Mezinárodního festivalu Nultý bod 2017                                                                                  

2500,- KČ účast na workshopovém týdnu Skupina 2 + volný vstup na všechný představení Mezinárodního festivalu Nultý bod 2017


Druhé kolo přihlášek: 

Uzávěrka 10. července 2017           

3600,- KČ / účast na workshopovém týdnu Skupina 1 + volný vstup na všechny představení Mezinárodního festivalu Nultý bod 2017                                                                                    

3000,- KČ / účast na workshopovém týdnu Skupina 2 + volný vstup na všechny představení Mezinárodního festivalu Nultý bod 2017

• nabízíme pomoc s ubytováním v Praze v průběhu workshopového týdne


Program workshopů

Tento rok byli k vedení workshopů pozváni tito lektoři:  Master Class povede Euripides Laskaridis (GR), řecký jevištní režisér, tvůrce krátkých filmů a performer s velkým zájmem o divadelní vliv těla. Jeho divadelní původ se stupňuje v jeho práci, která si hraje s tématy výsměchu a transformace. Jeho choreografické zkoumání je základem dnešního vymezení různých forem performativního umění. Další skupinu povedou vždy po třech dnech Daniel Abreu (ES) a Bára Sigfúsdottir (IS/BE), choreografové a performeři, kteří se dlouhodobě zabývají výzkumem a objevováním nových forem pohybu.


Skupina 1

Euripides Laskaridis (GR) 17.-21. červenec 2017

Skupina 2

Daniel Abreu (ES) 17.-19. červenec 2017 

Bára Sigfúsdottir (IS / BE) 20. – 21. červenec 2017  


Idea: 

Projekt PAFF (Performing Arts for Future) je zaměřený na setkání studentů a mladých umělců s legendami a autoritami performativního umění. Díky těmto setkáváním mohou obě strany získávat novou zkušenost, spoluvytvářet novou tradici a nalézat budoucí umělecké tvary.


Hlavní cíle:

- setkání mladé generace s autoritami performativních umění

- předání zkušeností, tvorby  práce a myšlení začínajícím umělcům

- udržení křehké kontinuity v performativním umění skrze jedinečné poetiky jednotlivých umělců

- navazování kontaktů,  vytváření podmínek pro budoucí spolupráci, a to na evropské úrovni

- setkání s jinými uměleckými žánry a s odlišnými přístupy jako výzva pro další uměleckou tvorbu

- účastníci Master Class mají možnonst prezentovat jejich práci poslední den festivalu


Registrace: nultybod@gmail.com

Organizuje Bezhlaví z.s. / Spitfire Company

Partneři: 
Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury ČR, HAMU, Mezinárodní festival Nultý bod, Divadlo v Celetné

Workshop Báry Sigfussdóttir (IS) je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.