zpět na program

Open Source Concept Lab.

Open Source Concept Lab. je sdílený workspace, trenažer uchopování a artikulace myšlenek skrze slova.

Vytváření konceptů je nedílnou součástí současné umělecké praxe, ať už se jedná o individuální potřeby nebo pro komunikaci s grantovými komisemi. Open Source Concept Lab je dehiearchizovaným pracovištěm, v rámci kterého se kolektivně (v menších kolektivech) věnujeme tvorbě konceptů, společnému kritickému dialogu a komentářům. Může jít o koncepty aktuální, určené k realizaci, či jen zhmotňování abstraktních vizí nebo čisté praxi psaní a uvažování nad koncepty bez ohledu na jejich uskutečnění.
Všechny koncepty vzniklé během Open Source Concept Lab budou zveřejněny na speciálním blogu, odkud mohou být kýmkoliv převzaty, aktivovány, realizovány. 


HARMONOGRAM

10:00-11:00 intro

představení jednotlivých nápadů, které by mohli být koncepčně připraveny. Kolektivní rozhodnutí, jak budeme pracovat (na jakých nápadech) a v jakém rozmezí (individuálně, v malých skupinách, ...)

11:00-12:00 1. fáze 

individuální či kolektivní psaní

12:00-13:00 1. komentáře

kolektivní feedback a poznámkování náčrtu konceptů

13:00-14:00 oběd

14:00-15:00 2. fáze

individuální či kolektivní psaní

15:00-15:30 2. komentáře  

15:30-16:30 finalizace

16:30-17:00 finální skupinové čtení 


DATUM KONÁNÍ 

15.7.2020 od 10:00 - 17:00

MÍSTO KONÁNÍ

Invalidovna (zahrada), v případě nepříznivého počasí.