zpět na program

OSUDETY Tantehorse

OSUDETY: In The Middle of Nowhere

“Každý životní osud může být velkým příběhem. Malé lidské dějiny na pozadí těch velkých.”

Divadelní experiment na hranici performance, instalace a únikové hry pro jednoho diváka.

Soubor Tantehorse přichází s dalším netradičním projektem, který zkoumá hranice performativity a pohybuje se na tenké hranici mezi tím, kde divadlo začíná a kde končí, kde se proměňuje do výtvarné instalace nebo zážitkové únikové hry. V jednom lidském příběhu se prolíná téma migrace a zpětného zabydlování poválečných Sudet českými re-emigranty.

Vždy jeden divák prochází prostorem, jde ve stopách Marthy, prožívá její dětství, cestu z jihu Francie do poválečného Československa, zabydluje tajemný dům v Sudetech, o jehož původu zatím nic neví, a prožívá půl století všednodenního života v jednom příhraničním lázeňském městečku. Jsou to malé dějiny jednoho lidského příběhu na pozadí dějin velkých.

Projekt přináší netradiční divácký zážitek v podobě identifikace s postavou a individuálním zakoušením příběhu. Na začátku divák dostává instrukce a mapu prostoru, podle níž prochází jednotlivými místnostmi, které evokují vždy jednu životní kapitolu. Skrze fragmenty audio a vizuálních vjemů a vlastní imaginace si divák skládá příběh, postupuje jako při detektivním pátrání, kdy míra rozkrytí příběhu závisí na zvědavosti a aktivitě samotného diváka.

Představení trvá zhruba 45 minut

-

Koncept, režie: Miřenka Čechová

Tvůrčí tým: Miřenka Čechová, Martin Tvrdý, Matouš Hekela, Karel Šimek

Hudba: Matouš Hekela, Martin Tvrdý

Light design: Karel Šimek

Produkce: Jakub Urban