zpět na program

Hotel Europa - Portugal is not a small country

O PŘEDSTAVENÍ


Toto dokumentární představení je kritickou reflexí kolonializmu, studií identity a hledáním pravdy. V roce 1974 skončilo nejdelší evropské koloniální impérium, které trvalo 500 let, a zároveň se v Portugalsku po 48 letech rozpadla fašistická diktatura. Představení vychází z pravdivých svědectvích od “Retornados”.  Přes 800 tisíc Portugalců se po revoluci muselo z Afriky do Portugalska vrátit. Byli nazváni “Retornados” a dodnes mnozí toto označení „nosí“. Tehdejší portugalskou společností nebyli dobře přijati, byli spojováni s fašismem a kolonializmem a dodnes je toto téma v Portugalsku stále ještě tabu. Jaký byl život v koloniální Africe (Angola, Mosambik) a jak se žilo po revoluci v Portugalsku?Představení je kritickou reflexí kolonialismu a problémů s ním spojených, které se odrážejí do dnešní doby. Někteří politici by rádi Evropu transformovali do pevnosti, která nedovolí cizincům, uprchlíkům a nikomu cizímu vstoupit a žít na jejím území. Vzestup rasismu a slogan “Evropa jen pro Evropany”  bychom mohli přirovnat minulosti, kdy Evropané kolonizovali, pokořovali a navyšovali se nad domorodci z kolonií. Každá země má historii, kterou oslavuje a historii, kterou by raději zapomněla. I tak je to s Portugalskem, které si vybralo zločiny kolonialismu zapomenout. Jsou dnes ale umělci, jako je André Amálio a skupina Hotel Europa, kteří se nebojí černé stíny historie odkrýt a vynést je na denní světlo.

Představení proběhne v ojedinělé site - specific verzi v prostorách Divadla v Celetné a v prostorách Divadelního ústavu - Institutu umění.

Budete mít jedinečnou příležitost nahlédnout do zcela veřejnosti neobjevených prostor.


PŘEDSTAVENÍ SE UVÁDÍ V ANGLICKÉM JAZYCE. 

O SKUPINĚ

Hotel Europa je umělecká skupina, kterou založili André Amálio (PT) a Tereza Havlíčková (CZ) během Magisterkého studia MA Performance Making na Goldsmiths University v Londýně. Hotel Europa zkoumá hranice mezi tancem, performance art a divadlem a představení tvoří formou spolupráce. Momentálně se skupina zabývá hlavně autobiografickými tématy, dokumentárním divadlem a vytváří tak představení, která umožňují divákům cestovat v čase a v historii, skrz různé kultury a žánry.

KREDITY

Režie a interpretace: André Amálio

Asistent režie/Choreografie: Tereza Havlíčková

Hudební interpretace: Pedro Salvador

Scénografie: Pedro Silva

Produkce: Hotel Europa

Web: www.hoteleuropatheatre.com

Trailer: https://vimeo.com/172561365

Toto představení je podpořeno: Fundação Calouste Gulbenkian, Largo Residências, Liberdade Provisória a Teatro do Silêncio.

Toto mezinárodní turné je podpořeno: DGARTES, The Ministry of culture Portugal,  and Instituto Camões Portugal